Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním v prehliadaní stránky súhlasíte s ich používaním v súlade s politikou ochrany súkromia.

SÚHLASÍM

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážené dámy, vážení páni,

vždy postupujeme v súlade s legislatívou a dbáme na to, aby sa k Vám dostávali informácie, ktoré sú užitočné a profesionálne, a pritom nemali charakter spamu. Jedným z prvkov právnej ochrany je ochrana osobných údajov, a aby sme mohli naďalej ostať v kontakte, najnovšia legislatívna úprava nám ukladá povinnosť informovať Vás o tom, že:

25. mája 2018 nadobudlo účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (ďalej „GDPR“). V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že:

1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, teda subjektom, ktorý rozhoduje o účele a spôsobe spracovávania údajov, je Alma-Color Sp. z o.o. (ďalej „Firma“) so sídlom v Gniewe, ul. Krasickiego 8, 83-140 Gniew.

2. Vaše osobné údaje môže naša firma spracovávať za účelom komunikácie v prípade, že k nej došlo z Vašej iniciatívy, ak ste Firme poslali napríklad e-mail, správu prostredníctvom sociálnych médií, vizitku a pod.

3. Spracovávanie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu sa riadi čl. 6 ods. 1 GDPR a vyplýva z právne podložených zámerov, ktoré Firma sleduje.

4. Osobné údaje, ktoré sme získali na základe Vášho súhlasu, sa budú spracovávať počas trvania obchodnej činnosti Firmy alebo do okamihu odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

5. Vaše osobné údaje môžu byť postúpené subjektom, ktoré poskytujú služby nevyhnutné pre chod firmy, teda firmám poskytujúcim služby hostingu, ochrany údajov, právne alebo účtovnícke služby.

Naša Firma nespracováva údaje za účelom profilovania podľa čl. 4 bod 4 GDPR. Firma rovnako neposkytne Vaše údaje mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

6. Máte právo žiadať od Firmy prístup k svojim údajom, a tiež ich nápravu, opravu, vymazanie, obmedzenie rozsahu spracovávania, máte právo vzniesť námietku voči ich spracovávaniu, žiadať ich prenesenie, ako aj právo odvolať kedykoľvek súhlas s ich spracovávaním, čo sa nebude vzťahovať na doterajšie spracovávanie údajov v súlade s legislatívou. Súhlas so spracovávaním Vašich údajov môžete odvolať napríklad aj kliknutím na príslušný odkaz v správe, ktorú Vám Firma posiela (úplne dole na konci správy), alebo nám napíšte na adresu almacolor@almacolor.pl

7. V súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na kontrolný orgán, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov (adresa: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika)

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii.


 

S úctou,


 

Dariusz Okoński

Konateľ